Прилагођена претрага

17.07.2009.

Sta je internet

NTERNET (INTERnational NETwork) je ime za ogromni, svetski sistem koji se sastoji od ljudi, informacija, računara i telekomunikacionih veza. Internet ne pripada ni jednoj vladi, političkoj ili verskoj organizaciji i njegov razvoj ne zavisi i nije u vlasništvu samo jedne kompanije.
Koreni interneta su duboko povezani sa Amerikom i to je jedan od razloga zašto se na ovoj mreži pretežno pojavljuje engleski jezik (Amerika ima učešće od skoro 60% ukupnih korisnika Interneta).

Preteča interneta je projekat pod nazivom ARPANET koje je finansiralo Ministarstvo odbrane SAD. Ovaj projekat započet je '60-ih godina ovog veka (u vreme hladnog rata) sa namerom da se formira mreža računara (NET-mreža računara koji su međusobno povezani) koja bi funkcionisala i u uslovima rata, koja bi omogućavala brz i tačan prenos vladinih i vojnih podataka ali ne poštanskim putem, da je decentralizovana tako da u slučaju uništenja jednog dela mreže preostali delovi nesmetano nastave sa funkcionisanjem.Rad na ovom projektu razvio je tehnike neophodne za mrežu globalnog-planetarnog nivoa.

U početku cilj ARPANET-a bio je povezivanje računara na velikoj distanci. Međutim postalo je jasno da ni jedna samostalna mreža nije u stanju da zadovolji potrebe svih zainteresovanih korisnika. Naučnici su uvideli da bi bilo daleko korisnije da se razviju tehnologije povezovanja više različitih tipova računarskih mreža u jedinstveni veliki sistem. Tako je nastao INTERNET. Razvojem personalnih računara i njihovom relativno niskom cenom došlo je do prave ekspolzije broja korisnika Internet-a. Statistika kaže da se svaka tri meseca broj korisnika Internet-a van Amerike udvostruči.

Нема коментара:

Прилагођена претрага