Прилагођена претрага

30.03.2010.

Minimalna zarada 2010 - Srbija

Minimalna zarada 2010, Srbija.
Minimalna zarada za period januar-jun 2010. godine još nije utvrdjena. Stoga
se i dalje primenjuje minimalna zarada koja je utvrdjena za period jul-decembar
2009. godine.

Dakle, dok se ne utvrdi minimalna zarada za period januar-jun 2010. godine, poslodavci će zaposlenima sa kojima su ugovorili minimalnu zaradu, obračun minimalne zarade vršiti u iznosu utvrdjene neto minimalne zarade za period jul - decembar 2009. godine.
Odlukom o visini minimalne zarade za period jul-decembar 2009. godine ("Službeni glasnik RS", broj 70/2009), utvrdjena je minimalna zarada za period jul-decembar 2009. godine u iznosu od 87,00 din. (neto) po radnom času.
Ako se utvrdi novi iznos minimalne zarade ti poslodavci će biti u obavezi da obračunaju i isplate razliku do iznosa nove minimalne zarade, ako odlukom o utvrdjivanju minimalne zarade ne bude drukčije
odredjeno.

Kao što je poznato, doprinosi za obavezno socijalno osiguranje obračunavaju se na zaradu koja se isplaćuje, s tim što osnovica doprinosa ne može biti manja od najniže mesečne osnovice doprinosa, saglasno članu 36. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006 i 5/2009). Ovo pravilo važi i za slučaj kada poslodavac isplaćuje minimalnu zaradu.

Od 1. februara 2010. godine, najniža mesečna osnovica za obračun doprinosa iznosi 15.842 dinara ("Službeni glasnik RS", broj 57/2009).

Minimalna neto zarada od 87 dinara (neto) po radnom času za pun fond sati za mesec januar (168) veća je od neto najniže mesečne osnovice za obračun doprinosa, koja važi od 1. februara, što znači da kod isplate minimalne zarade, obračun doprinosa i dalje se vrši na minimalnu (bruto) zaradu, a ne na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa.
fishing

Нема коментара:

Прилагођена претрага